четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Ахил и апостол Павел

KNIGITE.NET • Интернет книжарница

Тези два образа са в съзнанието и занимават мисълта ми от известно време. Опитът да разгадаем проекцията им един в друг и в перспективата на съвременната култура би имало огромно значение за саморефлексията на съвременното его.
[ Гняв и смирение. Задгробният свят според античната и според християнската митология | Тук и отвъд. Животът като борба и борбата като живот. ]


 RSS