петък, 2 юли 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ & ЗНАНИЕ

Атанас Далчев

Кога ли хората ще проумеят, че повече информация не означава повече знания.
Ако информацията беше сама по себе си ценност, най-мъдрото нещо на този свят биха били харддисковете на суперкомпютрите: в тях е записан такъв обем информация, който не се побира в нито една човешка глава.


Стефан Пеев