петък, 2 юли 2010 г.

КЪМ СЕБЕ СИ

Има битки, които е безсмислено да водиш.
Достатъчно е да изчакаш и противникът ти сам ще признае поражението си.