понеделник, 23 януари 2012 г.

ЗНАНИЕ И НРАВСТВЕНОСТ

Аристотел

Който напредва в знанието, но изостава в нравствеността, той се придвижва по-скоро назад, отколкото напред.

Аристотел