четвъртък, 15 ноември 2012 г.

СМИРЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ

Смирение и познание
Смирението е път към дълбочината на познанието. В смирението чуваме онзи глас, който ни казва колко много не знаем, а не другия – който ни казва колко много знаем.

Стефан Пеев