събота, 17 ноември 2012 г.

ЗАБАВНА ГРАМАТОМАНИЯ

Смирение и познание
Течат ли ви стъклените шишета? – питат загрижени модератори във форум за майки


А майките тръгват да се оплакват една през друга, че некачествените стъклени шишета течат ли течат.
Да, ама не е вярно. Не е вярно не че стъклените шишета, с помощта на които хранят бебето, не могат да текат (все пак некачественото си е некачествено), а защото в българския книжовен език глаголната форма за 3 л. мн.ч. е текат. Не ви звучи убедително, така ли? Ами да попитаме езиковедите. Езикът се развива чрез отклоненията от действащата норма, чрез мутации на правилата.
Има едно просто правило, което се отнася до глаголите от I спрежение.
Глаголите от I спрежение, които завършват в 1 л. ед.ч. на -ка, -га (тека, река, сека, мога), променят съгласните к, г съответно в ч, ж пред основната гласна е: течеш, речеш, сечеш, можеш. Но само пред нея. Не забравяйте!
Ако ви хрумва да роптаете, че поне по форумите човек може да пише както си иска, няма кой да ви възрази. Винаги може да пишете както искате. Но и винаги е добре човек да може да отличава правилното от неправилното.

Стефан Пеев