петък, 23 ноември 2012 г.

ВЯРА И БЕЗВЕРИЕ

Вяра и безверие

За момент се замислих: в какво вярваме ние, съвременните хора, и си отговорих – не вярваме в нищо. Ние сме безверници. Да вярваш, означава да приемаш, че има стойности на живота, които те превъзхождат, които ти диктуват да бъдеш себе си чрез упорството да ги приемеш и да достигнеш до тях. Вярата не е избор на егото, вярата е отказ от егото. По самата си същност вярата отхвърля рефлексията. И ако ти си в състояние да обясниш в какво вярваш, значи просто си безверник, който вярва в себе си.
Стефан Пеев