понеделник, 5 ноември 2012 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Култура
За културата на една нация се съди не по отговорите, които носи в себе си, а по въпросите, които може да сътвори.

Стефан Пеев