петък, 29 март 2013 г.

ТЪЖНАТА ИСТИНА ДА НЕ ЗНАЕШ

Политик от Италия

Изправен съм пред миниатюрен абсурд – във времето на свобода на словото и на най-масовите информационни технологии, каквито светът познава до днес, аз знам, че нищо не знам (перифразирайки Сократ). Скандалите за нерегламентирани подслушвания и за съзнателно прикривани от публичността разговори на политици стават толкова много, че информацията за мен отдавна се е превърнала във форма на дезинформация.
За разлика от други не смятам, че това е проблем единствено на българското публично пространство. Достатъчно е да обърнем поглед към Италия и да разберем, че един от най-богатите мъже на Европа и един от най-влиятелните политици в Италия от години е ту осъждан, ту невинен. Ту, ту – ту, ту!!!
Накрая загубваш дирята на поредния конфликт и оставаш в сферата на догадките и собствените си предположения.
И отиваш към изборната урна унесен в предубеждания.
За да гласуваш демократично...

Стефан Пеев