понеделник, 3 май 2010 г.

БЕЗ СЛЕДА

Хората, които изчезват без следа след себе си, са опасни хора. У тях няма съзнание за време. По-точно няма съзнание за вечност. Те усещат своята преходност и се опитват да отнемат от живота колкото се може повече. Съзнанието, че си отиваш от този свят без следа, подтиква към отричане на ценностите и поражда нихилизъм.
Съвременният човек не може да се похвали нито с чувството на античния човек за принадлежност към рода и социума, нито с вярата на средновековния човек в задгробния живот. Усещането за безродовост и отхвърлянето на страха от възмездие след смъртта са стимулите на ширещото се днес отрицание на моралните ценности.