неделя, 23 май 2010 г.

ВСЪЩНОСТ СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Средновековният свят е свят на противоположности и различия. Противоположности и различия, които съжителстват в достатъчно стройна йерархически построена социална система. Ключова дихотомия за Средновековието е разделението между грамотни и безграмотни, между тези, които създават официалния свят, и другите, които са обект на неговата власт.
Към подобно разделение върви и съвременният свят. С тази само разлика, че в групата на безграмотните не присъстват тези, които буквално не могат да четат и пишат, а всички, за които четенето и писането не е начин за личностно израстване, а средство за консумиране на информация и несъзнателен инструмент за адаптиране към социалната комуникация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар