сряда, 12 май 2010 г.

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА НАШЕТО АЗ

Смисълът на битието ни е тъкмо в добавената стойност на нашето аз

Хората се раждат не просто за да живеят.
Ние сме единствените живи същества на планетата, които в рамките на съществуването си сме способни да изграждаме добавена стойност.
Смисълът на битието ни е тъкмо в добавената стойност на нашето аз.

Стефан Пеев