понеделник, 13 септември 2010 г.

КЪМ СЕБЕ СИ

Раздвоението е това, което ни помага да разберем кои сме.