вторник, 14 септември 2010 г.

ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА АВТОРСТВОТО

Автор
Авторът може да настоява единствено да не крадат думите му. Но не и да не споделят мислите му.

Стефан Пеев