сряда, 1 септември 2010 г.

АКСИОМИ

Ако дяволът съществува, би поразил най-напред интернет мрежата.