четвъртък, 3 март 2011 г.

ТЕЖКАТА ОБЯЗАНОСТ НА ПОЕТА

Поет

Да говориш интимно на глас, така че да те чуе дори и съседът и да погледне съпругата си, а тя да прочете в погледа му любов, а не желание – такава е тежката обязаност на поета.

Стефан Пеев