събота, 5 март 2011 г.

НОКТЮРНО

...пламъчето бавно допушва цигарата, която устните не са докоснали...
Стефан Пеев