събота, 26 март 2011 г.

АВТОР И ЧИТАТЕЛ

Читателят
Човек обикновено е най-лошият читател на собствения си живот.
По-лесното е да си само автор.
Стефан Пеев