неделя, 1 май 2011 г.

НЯМА ХЛЯБ В МЕН

Книга
Докато пушех на терасата, два гълъба долетяха отнейде и кацнаха досами мен. Дълго ме гледаха и проучваха ту с едното, ту с другото си око и клюмаха с глави. Накрая бавно и мъдро се отдалечиха и отлетяха. Навярно разбрали, че няма хляб в мен.
Стефан Пеев