четвъртък, 5 май 2011 г.

РЕЧНИК | КОШМАР

Книга
КОШМАР
Алчност, съчетана с глупост.
Стефан Пеев