понеделник, 27 февруари 2012 г.

ПРАВО НА ИСТОРИЯ

История


Поетите се нуждаят от нашето признание. И в това е техният естествен човешки егоизъм.
Който ние никога, ама никога не възнаграждаваме по достойнство.
Защото няма голям поет, когото стиховете да са нахранили, облекли или качили на лъскав автомобил.
В брутния вътрешен продукт на нацията поезията вероятно заема най-ниското стъпало: малки книжлета, издавани в незначителен тираж, продаван с години.
Финансовата величина е толкова незначителна, че е направо пренебрежима като резултат.
Брутният вътрешен продукт на нацията никога няма да зависи от поезията.
За щастие благоденствието на един народ никога не е равно на брутния продукт на неговата нация.
И само народ, който е осъзнал странното противоречие в своето благоденствие, има право на история.

Стефан Пеев