събота, 18 февруари 2012 г.

In Memoriam
Иван СлавовИван Славов (1928–2012)

На 84 години почина проф. д-р Иван Славов. Професор Славов активно пресъстваше в обществения живот не само като дългогодишен преподавател по естетика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но и с позицията си на човек, който публично и открито отхвърля кича и дилетантството. Особено място в жизнения път на проф. Иван Славов заема категорията на комичното, която той изследва и теоретически, и в нейния всекидневен аспект като „смехотерапия“.

Иван Славов пред в. „Монитор“ (2004)

В момента работя над книгата си „Модерната скука“. Една от главите разглежда как скуката, вътрешната опустошеност, липсата на духовни задръжки доведе до чувство на безнаказаност. До желанието да отмъщаваш на някого, без да си сигурен, че той е виновен. В сегашния период скуката идва не толкова от недостиг на преживявания и разнообразие, а от пресищане. От това, че всичко се консумира бързо, безогледно и безконтролно. Стига се до състояние, в което всичко избухва. Този тип натрупвания, са до голяма степен наследствени, някакъв синдром в това семейство, тази среда, по някакъв начин се предава в едно дете, което не може да го поеме. Ние винаги се стряскаме, когато нещата вече са свършили. Нямаме изпреварващо мислене. Реагираме винаги пост фактум и то с неща, които са обидни. Оставяме 7 деца да ги смачкат, после им правим паметник. Това е паметник на нашата безпаметност, на това, че винаги повтаряме едни и същи неща. И се страхувам, че тези убийства може да се повторят. Това не са убийства от афект, а нещо смразяващо.

Цитат по: ЛИРА.БГ