петък, 24 февруари 2012 г.

АЗ, СЪЩО...

Мераб МамардашвилиЛангстън Хюз (1902–1967)

I TOO


I, too, sing America.

I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I`ll be at the table
When company comes.
Nobody`ll dare
Say to me,
"Eat in the kitchen,"
Then.

Besides,
They`ll see how beautiful I am
And be ashamed--

I, too, am America.

Langston Hughes

АЗ, СЪЩО


Аз, също, пея Америка.

Аз съм тъмният брат.
Те ме пращат да ям в кухнята
когато им дойдат приятели,
но аз се смея
и ям здраво,
пораствам силен.

Утре,
аз ще бъда на масата
когато им дойдат приятели.
Няма никой да посмее
да каже:
"Яж в кухнята"
тогава.

Освен това,
те ще видят колко съм красив
и ще почувстват срам -

Аз, също, съм Америка1.

Лангстън Хюз
1 Цитат по: HULITE.NET
Името на преводача не е посочено.