неделя, 12 февруари 2012 г.

ЗНАЙ, ЧЕ...

Фихте

Знай, че всяко произведение, което заслужава да бъде издадено, не може да намери още с издаването си съдия; то трябва да възпита най-напред свои читатели и да състави за себе си съд. Спиноза остана неизвестен над сто години, преди някой да каже една вярна дума за него; за Лайбниц първата вярна дума ще трябва, изглежда, все още да се очаква, за Кант вече – несъмнено. Ако някоя книга намери още с появата си своя компетентен съдник, това вече е доказателство, че тя спокойно е могла да остане и ненаписана.


Йохан Готлиб Фихте

Цитат по: Хайнрих Хайне. Философска проза. Т. 1. За Германия. София, с. 544.