четвъртък, 4 февруари 2010 г.

БЛОГ

Блог

БЛОГ: Мястото, където разговаряш със себе си, вярвайки че говориш на другите.

Стефан Пеев