неделя, 21 февруари 2010 г.

ОНТОЛОГИЯ

Свят без онтология е мъртъв свят. Парадоксално, но все по-очевидно. Без фундамент, на който човешкият свят да положи изграждането си, хората ще потънат в кошмара на дигиталната действителност.
Свободата не може да бъде този фундамент. Сама за себе си, в чистия си и изначален вид, тя е равнозначна на хаоса.
Всеки цени личната си свобода и много рядко си дава сметка за нейните измерения. И за неизбежната отговорност, която добрата свобода изисква.