неделя, 21 февруари 2010 г.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, съвместно с Литературен клуб „Людмил Стоянов“ организират Първи национален поетичен конкурс за написване на стихотворения за деца под надслов: „Да научим децата да четат отново“. Авторите, които желаят да участват, следва да изпратят до три непубликувани стихотворения на свободна тема на адрес: Гоце Делчев, Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, ул. „Отец Паисий“ № 4 – за конкурса. Или на e-mail: igmishev@abv.bg. Участниците в конкурса трябва да изпратят също трите си имена, ЕГН, адрес, телефон и e-mail за връзка. За допълнителна информация: Организатор – Иван Мишев – GSM 0887 299 726. Краен срок за изпращане на творбите: до 30.09.2010 г. Най-добрите стихотворения ще бъдат издадени в отделна книга, а авторите на отличените творби ще бъдат наградени с парични и предметни награди и диплом от училището. Същите ще бъдат връчени на 01.11.2010 г. (понеделник) в Деня на народните будители. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 15.10. 2010 г.