понеделник, 12 септември 2011 г.

ЗАЩОТО...

Спор

Спорът е най-трудното изкуство на разговора. Защото, за да участваш в спор, трябва да си готов да се откажеш от нещо свое.
В добрия диалог пред нас се отварят пространства. И умението да се аргументираме не бива да засенчва способността ни да виждаме отвъд пределите на собственото си мнение. В противен случай ще се окаже, че никога не сме напускали острова на своето аз. И с никого не сме се срещали.

Стефан Пеев