четвъртък, 15 септември 2011 г.

ЖЕРТВИ НА ПЛАНИРАНОТО ОСТАРЯВАНЕ

Купи, хвърли, купи: Скритата история на планираното остаряване (2010)

Една от основните индустриални хитринки в помощ на „икономиката на растежа“ е продажбата на стоки, специално създадени с цел да излизат бързо от употреба. „Планираното остаряване“ е темата на този документален филм, който описва методите на прилагането ѝ, проследява историята ѝ и как се е наложила в икономиката, и подчертава ефекта ѝ върху обществото и природната среда. До каква степен феноменът „консумизъм“ се дължи на нестабилната човешка „природа“ и не са ли всъщност тези бизнес стратегии причината за създаването на консуматорското мислене? Какви други скрити методи се използват за манипулацията на нашия стил на живот? Във филма има и нотка на надежда: ще видим хора, които се противопоставят на планираното остаряване и използват различни начини да се борят за едно по-устойчиво развитие на обществото.