неделя, 21 март 2010 г.

ЖИВЕЕМ ОТ ПРЕРАЗКАЗ

Години наред живеем от преразказ. Трансформиращ по своя характер, но преразказ по същността си. Идеите ни са родени някъде другаде. Преди 20 години родината им беше на изток. Днес картината е по-калейдоскопична. За идеи се ходи дори отвъд Големия океан. Но накрая хората пак се завръщат с готов преразказ. Или го сътворяват набързо тук – наместо, смесвайки неговото производство с неизбежното количество енергийни калории, чийто ресурсен произход си остава на изток.
Преразказът сам по себе си не е лошо комуникативно средство. Дори е неизбежно. Всъщност животът ни е раздвоен между създаване на преразкази и създаване на съчинения, които вплитаме в нашите монолози или диалози. Проблемът е когато целият живот е изтъкан от преразкази. А човек дори не разбира това.