четвъртък, 18 март 2010 г.

КЪМ СЕБЕ СИ

Човек трябва да е там, където са книгите му.