четвъртък, 14 април 2011 г.

ВИСОКОМЕРНО | ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО | ЧОВЕШКИ

Фейсбук
Когато ВЕЧЕРЕН КОНТЕКСТ ни срещне „наживо“ във фейсбук с хората, които изпълват живота ни със смисъл и творят съвременната българска култура, социалната мрежа вече няма да е същата.
ФЕЙСБУК вече няма да е просто пространството на виртуалните разговори.
ФЕЙСБУК ще има своето човешко лице.
И ние няма да сме същите.
Навярно ще бъдем поне малко по-добри.
Изпълнени със смисъл и живот.
Красиви.
Стефан Пеев