вторник, 19 април 2011 г.

НАЧАЛОТО И КРАЯТ

Небе
Всяка история трябва да започва там, където е най-близо до края си.
Красотата е съвършенството, в което началото и краят на пътя съвпадат.
Стефан Пеев