понеделник, 25 април 2011 г.

РЕЦЕПТА ЗА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН

Рецепта
100 гр консенсус (от вяра в самия себе си)
100 гр надежда (да следваш пътя си)
100 гр смирение (да не изгубиш усещането за другите)
Поръси обилно с любов.
И не забравяй.
Това е рецепта за всеки божи ден.
Стефан Пеев