петък, 15 април 2011 г.

КЪМ СЕБЕ СИ

Небе
Да бъдеш верен на себе си.
И на една природа, която ти принадлежи, и на която принадлежиш целия.
И която е твоят свят, но и светът на другите.
Който чрез другите в теб и чрез теб за другите отива към света и се връща обратно в своя дом.
И да не проявиш алчност по пътя, за да искаш да вземеш, преди да си дал.
И да не проявиш глупост по пътя, за да искаш да изречеш, преди да си преживял и почувствал.
И да проявиш щедрост, защото получаваш от другите, онова, което никога не би имал сам.
И да вървиш с наведена глава, защото си угрижен.
И с вдигната глава, защото се иска смелост по тоя път.
Тук и сега. Докато те има.
По пътя между себе си и другите.
В търсене...
Може би тогава ти си истински.
Стефан Пеев