събота, 16 април 2011 г.

ПО ДЪЛГИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕТО

Небе
Раждането винаги се случва след дългия път на развитието.
И дано, Господи, всяка красива идея се ражда тогава, когато е готова да поеме по дългия път на развитието.

Стефан Пеев