неделя, 10 април 2011 г.

НЕИЗБЕЖНОСТИ

Дори и най-красивият разговор накрая завършва с дълго мълчание. Въпросът е мълчанието да е красиво като разговора.