вторник, 11 юни 2013 г.

СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ – 2013, Трявна

Славейкови празници – 2013. Представяне на книгата на Миряна Янакиева „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“Славейкови празници – 2013. Представяне на книгата на Миряна Янакиева „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“, издание на КОНТЕКСТ

На 9 юни от 16.00 часа в зала „Дръзновение“, Трявна, в рамките на „Славейкови празници – 2013“ гл. ас. д-р Йордан Ефтимов представи книгата на Миряна Янакиева „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков - „Сън за щастие“. Г-жа Янакиева запозна присъстващите със своите творчески дирения и наблюдения над словото на Славейков, изложени в книгата ѝ, и отговори на въпросите на присъстващите за ролята на Трявна в творчеството на Пенчо Славейков, за начините, по които е усетена и изобразена природата на родния край в стихосбирката „Сън за щастие“. Кметът на общината инж. Николов поздрави автора и сподели, че научното осветляване на творчеството на Славейкови ще продължи да заема осезаемо място и в бъдещите издания на Славейковите празници.

Миряна Янакиева
Източник: Община ТРЯВНА