четвъртък, 20 юни 2013 г.

А СЕГА НАКЪДЕ

Лесни пари

Лесните пари свършиха – било под формата на easy credit, било като бизнес, който предприемчиво подхващаш във все още свободните от остра конкуренция зони, било като източване на държавни средства или средства по европейски програми, било като мафиотстване на дребно. А когато лесните пари свършат, настава криза. Някои хора определят днешната ситуация като криза на доверие в политическата система. Всъщност политическата система е виновна дотолкова, че не може повече да поддържа масовия достъп до лесните пари. Но това е една отдавна предизвестена криза. Въпросът е „А сега накъде?“

Стефан Пеев