петък, 21 юни 2013 г.

КАМЪЧЕ В МОРЕТО

Мислител

Колкото съм притеснен от корумпираните знаещи и можещи хора, толкова съм притеснен и от честните и почтени, но не знаещи и не можещи хора. По този повод си спомням древна поговорка, която разказва проф. Ал. Лосев: „Един глупак може да хвърли малко камъче толкова навътре в морето, че и сто мъдреци подир това да не могат да го извадят“.

Стефан Пеев