петък, 14 юни 2013 г.

СУБПОЛИТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ... ИЛИ... В НАШАТА КООПЕРАЦИЯ ТЕЧЕ ЕДНА ТРЪБА

Бойко Василев

Трябва да спрем да обвързваме личния си проект с всяко едно правителство. Всеки трябва да вземе живота си достатъчно отговорно в ръце и да има смелостта да каже къде властта му пречи. На нас ни липсва самоорганизацията и ни спъва говоренето на едро - "тези ме дразнят", "онези ми пречат". Ние реагираме на правителствата чисто емоционално. Но на нас ни липсва онова, което един мой швейцарски събеседник нарече субполитическа психология. Това е политическо организиране над партиите, над простия въпрос кого харесваш и кого - не. Способността да възприемеш обща кауза, обща идея, да се организираш и да я направиш.
Знаете ли например колко е трудно да се организират съседите в една кооперация? Аз имам такъв проблем в момента. В нашата кооперация тече една тръба и наводнява абсолютно всички. И въпреки това колко трудности среща човекът, който поема отговорността да види откъде тече. По една или друга причина хората не искат да съдействат.

Бойко Василев
Източник: 24 ЧАСА