неделя, 20 септември 2009 г.

840 библиотеки кандидатстват за включване в програмата „Глоб@лни библиотеки - България"


Програма „Глоб@лни библиотеки - България" цели чрез интернет да улесни достъпа до информация и услуги
Източник: ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ840 библиотеки кандидатстват за включване в програмата „Глоб@лни библиотеки - България" за етап 2009 г.
Кандидатурите са подадени съвместно с 245-те общини, на територията на които се намират съответните библиотеки и читалища. Така общините поемат ангажимент да предоставят необходимата дългосрочна подкрепа за всички библиотеки, включени в кандидатурата. Средно по 3 предложения за включване на библиотеки в програмата са подадени от общините, като най-голям брой кандидатури - 14 и 13 - са представили община Дулово и община Плевен.
95% от кандидатурите са на читалища, 3% - на регионални библиотеки, по 1% - на общински и градски библиотеки.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българските граждани. Предвижда се 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване и достъп до интернет, с които да разширят обхвата на услугите за библиотечните посетители и местната общност. Програмата предвижда чрез набиране на допълнителни средства да се осигури ИТ оборудване за още поне 700 обществени библиотеки. Близо 3 000 библиотечни служители от над 1 600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни умения, нови услуги и библиотечен мениджмънт.