събота, 19 септември 2009 г.

Публично-частна агенция за оценка на висшите училища готви МОМН


Източник: СТАНДАРТ НЮЗНай-високата оценка по скалата на Националната агенция за акредитации много добър са получили 30 от общо 52-та университета у нас, макар някои от тях да не успяват да запълнят със студенти дори и на четвърто класиране обявените си специалности. За преодоляване на уравниловката и за изграждане на реален рейтинг на висшите училища МОМН се готви да създаде публично-частна агенция, която да извърши оценка на ВУЗ-овете по нови, независими от досегашните показатели. Обвързването на новата оценка с финансирането на висшите учебни заведения ще принуди слабите университети сами да отпаднат от системата, смята зам.-министъра Сергей Игнатов.