сряда, 16 септември 2009 г.

Интегрално обучение между българския и английския език


KNIGITE.NET • Интернет книжарница


Цветелина Георгиева е автор на три учебни помагала за провеждане на интегрално обучение между българския и английския език. Те са съобразени с държавните образователни стандарти на МОН. Предназначени са да подпомогнат обучението в подготвителните класове на езиковите гимназии и в 8. клас на паралелките с разширено изучаване на английски език в СОУ. Предлаганата методика може да се използва и в по-горен клас, ако дотогава не е осъществяван подобен тип обучение с конкретна насоченост към стилистичните употреби на синтактичните конструкции. Изданията са представени в интернет книжарницата http://knigite.net.

С цялостното становище на авторката Цветелина Георгиева за необходимостта от интегрален подход в езиковото обучение можете да се запознаете тук.

Идеята е повече от привлекателна, остава да чуем какво показва опитът от нейната практическа реализация.