събота, 19 септември 2009 г.

Учебникът сам по себе си е достатъчен, смята зам.-министърът на образованието Милка Коджабашева


Грифът „Одобрено от МОМН” слага край на всяка конкуренция
Източник: Агенция ФОКУССъгласно нормативната уредба учебният процес се подпомага от учебници и учебни помагала, като изискването е да се одобряват до три учебника. Ако има разнообразие от учебници извън одобрените, то не би могло да е с грифа „Одобрено от МОМН”. Така че такъв учебник не влиза в конкуренция с останалите три, които са одобрени, обяснява позицията на МОМН зам.-министърът на образованието Милка Коджабашева. Учебни помагала има, но учебните помагала от първи до седми клас, където се ползват учебниците за безвъзмездно ползване, биха подпомогнали процеса, но не са задължителни, учебникът сам по себе си е достатъчен, допълва зам.-министър Коджабашева. Това не са единствените източници на информация. Осигуреността на учебниците за безвъзмездно ползване е на 100 % и са доставени в училищата.
Учебниците са осигурени. Много внимателно трябва да се подхожда към учебните помагала и това, какво трябва да бъде избрано. Списъците с одобрени учебници и помагала са качени на сайта на МОМН и на сайтовете на всички регионални инспекторати. Родителите трябва да подходят много внимателно и най-добре след като разговарят с преподавателя по съответния учебен предмет.