понеделник, 21 септември 2009 г.

Образованието – инвестиция с възвръщаемост, особено по време на криза

Време е да повярваме най-сетне, че образованието е инвестиция с висока степен на възвръщаемост
08.09.2009
Източник: ОБУЧЕНИЕ.ИНВЕСТОР.БГ


Инвестициите в образование ще изведат държавите от рецесията, като освен това ще помогнат на хората, избрали да учат по-дълго, да имат по-висок жизнен стандарт в дългосрочен план, се казва в публикуван във вторник доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Според авторите на доклада след излизането от кризата търсенето на университетско образование ще се увеличи повече от всякога, а инвестициите в човешки капитал ще нараснат.
От ОИСР посочват, че нарастващите предимства на по-добре образованите на фона на продължаващата висока безработица ще насърчи все повече млади хора да учат. Отбелязва се също и че през 2009 г. в много държави е нараснала разликата в заплащането на хората с различен образователен ценз.
Направени изчисления показват, че мъж студент може да очаква със 186 хил. долара по-голям приход по време на целия си трудов стаж (средно за страните от ОИСР) в сравнение с някого, който има само средно образование.
За жените също има голяма разлика, но тя остава по-ограничена – със среден размер от 134 хил. долара.Най-значителни различия в заплащанията на висшисти и хора без висше образование има в САЩ (и за мъжете, и за жените), следват Италия (за мъжете) и Португалия (за жените).