четвъртък, 17 септември 2009 г.

ЕРОТИКА НА ЧЕТЕНЕТО

Спор

...и така, когато влезем в книжарница (каквато и да е тя), ние или знаем какво точно търсим, или очакваме книгата да ни изненада с присъствието си. Срещнем ли подходящата книга, не искаме да се разделим с нея. Като ненаситни влюбени желаем да я имаме, без да си даваме сметка, че всъщност в диалога на четенето книгата ни обладава – прониква в нас, за да се превърне в част от нашия свят и да го промени.
Идеята за еротиката на досега до книгата и еротиката на диалога на четенето се зароди толкова спонтанно, че в първия миг дори не смеех да ѝ се отдам. За щастие статията на Георги Лозанов „Книгата като медиа. Новите медии съхраняват текста, но не и еротиката на четенето“ и признанието на Боян Биолчев ми вдъхнаха частично спокойствие.
Чувството, че не си сам в една идея, те избавя от опасенията за налудничавост и в същото време някак екстазно те притиска да търсиш пътеката, по която те повежда самата идея. Всяка идея е преди всичко methodos, път, посока. Ти се втурваш по тази пътека като ловец, обезумял от екстаза на преследването, но и безпомощен в своята дързост, защото добре съзнаваш, че единственото ти оръжие – логосът – е безсилен да обгърне идеята и че тя ще остане вечно неуловима и недостижима, ако не я споделиш с другиго в акта на διαλεγω2.

Стефан Пеев

2 διαλεγω1. отбирам, избирам, отделям; 2. обмислям, обсъждам; 3. разговарям се; 4. говоря; 5. говоря върху нещо; 6. споря, диспутирам; 7. казвам, произнасям.
Да мислим света в акта на διαλεγω означава: да разде­ляме, да разкъсваме на две, напреки през и чрез получената пролука между себе си и другото, застанали пред тяхната раздвоеност и през време на тяхната раздвоеност да ги събираме в реч, която говори или обговаря, съобщавайки и известявайки излага разказа за нашето искам да кажа публично, тоест да се предам на потока на публичната реч, в която се казва нещо ис­тинно (λεγειν τι), за да се заличи дистан­цията на себе си и другото чрез тяхната взаимопроникнатост и онтологическа откритост едно към друго в казването на би­тието.
Вж по темата за διαλεγω бележките в: Пътят нагоре и пътят надолу или Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ.