събота, 19 септември 2009 г.

Малките издателства ще загинат


Крах за малките издателства предрича изпълнителният директор на издателство „Сиела“ и председател на Асоциацията „Българска книга“ Веселин Тодоров. Причината е в кризата и неангажираността на държавата според Тодоров.
Източник: НОВИНАР.НЕТДържавата ни е на последно място по заделени средства за закупуване на книги. По статистика в доста държави от ЕС 60% от продукцията на издателствата се изкупува от библиотеките, отбелязва в интервюто Веселин Тодоров. В България максимумът е 2%. Ние не можем и да мечтаем за 60%, допълва председателят на Асоциация „Българска книга“, но бихме се радвали и на 5%. Иначе казано, по стандарт държавата трябва да дава 24 млн. лева за книги за библиотеките, реално отпуска 4 млн. лв., но засега не дава и 1 млн. лв. Функцията ѝ се свежда единствено до изземване по 10 млн. лева от бранша всяка година под формата на ДДС.
Наред със световната финансова криза като фактор за спада в продажбите на книги Веселин Тодоров определя демографското състояние у нас и влиянието на новите медии и източници на информация, които по думите му: „също конкурират до голяма степен функциите на книгата и четенето. Интернет погълна хартиеното книгоиздаване. Всичко това мотивира много хора да използват думата колапс. Въпреки това се опитваме да убедим обществото, че книгите са незаменими и трябва да се направи нещо, за да не загинат“.