вторник, 1 февруари 2011 г.

СРЕЩА

Среща


Поприказвахме порядъчно. Две момчета, разделили се преди повече от 30 години, след необикновената безметежност на казармения живот. Времето лежи между нас и постепенно се стопля, подобно на бирата в чашите ни.


Стефан Пеев