вторник, 22 февруари 2011 г.

ГОВОРЕНЕТО НИ РАЗДАЛЕЧАВА

Говорене
Говоренето ни раздалечава: ако го няма усилието за разбиране и волята за търсене на съгласие в диалога.

Стефан Пеев